Απόστολος Φίλιππος

Τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου τιμούμε στις 14 Νοεμβρίου.