Άγιοι Ξενοφών, Μαρία, Αρκάδιος και Ιωάννης

Τη μνήμη των Αγίων Ξενοφώντος, Μαρίας, Αρκαδίου και Ιωάννου τιμούμε στις 26 Ιανουαρίου.