Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας

Ο Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας τιμάται στις 15 Μαΐου.