Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας

Ο Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας τιμάται στις 15 Μαΐου.

Γράφει: E Α
Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας

Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας. Βίος

Ο Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λαρίσης έζησε κατά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Είχε ευσεβείς γονείς, που του δίδαξαν την πίστη στον Θεό και την φιλοσοφία.

Επειδή είχε όλες τις αρετές και ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οι κάτοικοι της Λάρισας τον έκαναν επίσκοπο. Όταν έγινε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια το 325, τότε πήγε εκεί και ο Άγιος Αχίλλιος. Νίκησαν τον Άρειο και τους οπαδούς του και επέστρεψε στη Λάρισα. Ο Άγιος Αχίλλιος γκρέμισε πολλούς ναούς των ειδώλων, και έκτισε πολλούς αφιερωμένους στον Χριστό μας. Ελευθέρωσε ανθρώπους από δαιμόνια και έκανε πολλά άλλα θαύματα.

Ο Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας κοιμήθηκε εν ειρήνη.

Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας. Γιορτή

Ο Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας τιμάται στις 15 Μαΐου.

Άγιος Αχίλλιος επίσκοπος Λάρισας. Απολυτίκιο

Ήχος γ´ Θείας πίστεως

Χαίρει έχουσα, η Θεσσαλία, σε ακοίμητον, φρουρών προστάτην, και της Λαρίσης η πόλις αδάμαντα, η Εκκλησία την εύηχον σάλπιγγα, το του Υιού ομοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Άγιε Ιεράρχα Αχίλλιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ειρήνην ταίς ψυχαίς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Αχιλλίου Επισκόπου Λαρίσης - 15 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αχιλλίου Επισκόπου Λαρίσης – 15 ΜΑΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.