Το εν Χωναίς θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Τη μνήμη του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τιμούμε στις 6 Σεπτεμβρίου.