Άγιος Αγαθόνικος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Αγαθόνικος

Τη μνήμη του Αγίου Αγαθονίκου τιμούμε στις 22 Αυγούστου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Αγαθόνικος

Εορτή του Αγίου Αγαθονίκου

Τη μνήμη του Αγίου Αγαθονίκου τιμούμε στις 22 Αυγούστου.

Απολυτίκιο του Αγίου Αγαθονίκου

Νίκης τρόπαιον, κατά της πλάνης, Αγαθόνικε, λαμπρόν εγείρας, των άφθαρτων αγαθών, κατηξίωσαι του γαρ Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, της αθανάτου ζωής ώφθης μέτοχος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Αγαθονίκου - 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αγαθονίκου – 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες