Άγιος Ανίκητος και Άγιος Φώτιος

Ο Άγιος Ανίκητος και ο Άγιος Φώτιος γιορτάζουν στις 12 Αυγούστου.