Άγιος Αρσένιος Μπόκα της Ρουμανίας, ο προφήτης των Εσχάτων