Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης γιορτάζει στις 15 Ιανουαρίου.