Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης γιορτάζει στις 15 Ιανουαρίου.

Γράφει: E Α

Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης. Βίος

Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υιός του Ευτροπίου συγκλητικού και της Θεοδώρας, περί το 460 όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέοντας ο Μεγάλος.

Ενώ ήταν ακόμη μαθητής, αναχώρησε κρυφά και μαζί με κάποιο μοναχό πηγε στο Μοναστήρι των Aκοιμήτων και έγινε μοναχός.

Συνήθιζε να γυμνάζει τον εαυτόν του με πολύ αυστηρή νηστεία. Ο Διάβολος τον ενοχλούσε με την προς τους γονείς του αγάπη. Με την ευλογία του Θεού βρήκε τρόπο να το αντιμετωπίσει.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης φανέρωσε την ταυτότητα του στον καθηγούμενο της Μονής, και ζήτησε άδεια να γυρίσει πίσω στους γονείς του. Μετά, πήγε αγνώριστος στον οίκο του πατρός του με ρούχα πτωχικά και ευτελέστατα.

Ο πατέρας του του έδωσε λίγο χώρο μπροστά στην πόρτα του σπιτιού κι εκεί έκτισε μία καλύβα και ζούσε. Τον κορόιδευαν συχνά οι δικοί του υπηρέτες, αλλά ο Άγιος Ιωάννης καθόλου δεν στενοχωριόταν.

Πέρασαν τρία χρόνια και ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης κατάλαβε με την βοήθεια του Θεού ότι σε λίγο καιρό θα πεθάνει. Κάλεσε τη μητέρα και της είπε ποιος είναι. Της το απέδειξε με το χρυσοκατασκευάστο Ευαγγέλιο που του είχαν δώσει οι γονείς του όταν ήταν παιδί. Κατόπιν παρέδωσε την ψυχή του ειρηνικά στον Κύριο.

Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου

Τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου τιμούμε στις 15 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου

Εκ βρέφους τον Κύριον, επιποθήσας θερμώς, τον κόσμον κατέλιπες, και τα εν κόσμω τερπνά, και ήσκησας άριστα· έπηξας την καλύβην, προ πυλών σων γονέων· έθραυσας των δαιμόνων, τας ενέδρας παμμάκαρ· διό σε Ιωάννη ο Χριστός, αξίως εδόξασεν.

Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Καλυβίτου - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Καλυβίτου – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
15 Ιανουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες