Άγιος Αρτέμων ο επίσκοπος Σελευκείας

Τη μνήμη του Αγίου Αρτέµονος του επισκόπου Σελευκείας τιμούμε στις 24 Μαρτίου.