Άγιος Αυξέντιος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Αυξέντιος

Τη μνήμη του Αγίου Αυξεντίου τιμούμε στις 14 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Αυξεντίου

Τη μνήμη του Αγίου Αυξεντίου τιμούμε στις 14 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Αυξεντίου

Ώσπερ φοίνιξ ηυξήνθης Πάτερ υψίκομος, δικαιοσύνης εκφέρων τους ψυχοτρόφους καρπούς, συ γαρ βίον ιερόν πολιτευσάμενος, της Εκκλησίας στηριγμός, και θαυμάτων αυτουργός, Αυξέντιε ανεδείχθης, δια παντός ικετεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Αυξεντίου

Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Αυξέντιε· νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Αυξεντίου - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αυξεντίου – 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
14 Φεβρουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες