Μητερικό της Θράκης, Γιώργος Σ. Γκόζης

Από τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, τον Δεκέμβριο του 2020, κυκλοφόρησε η συμπιληματική συλλογή αγιολογικών έργων “Μητερικό της Θράκης”, του Γιώργου Σ. Γκόζη.