Άγιος Χρύσανθος και Αγία Δαρεία .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Χρύσανθος και Αγία Δαρεία

Τη μνήμη του Αγίου Χρύσανθου και της Αγίας Δαρείας τιμούμε στις 19 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Χρύσανθος και Αγία ΔαρείαΆγιος Χρύσανθος και Αγία Δαρεία
19 Μαρτίου....">

Άγιος Χρύσανθος και Αγία Δαρεία. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Χρύσανθου και της Αγίας Δαρείας τιμούμε στις 19 Μαρτίου.

Άγιος Χρύσανθος και Αγία Δαρεία. Απολυτίκιο.

Tην σύμπνουν ξυνωρίδα των μαρτύρων τιμήσωμεν, Χρύσανθον αγνείας το άνθος και Δαρείαν την πάνσεμνον· τη πίστει ενωθέντες γαρ σεπτώς, εδείχθησαν του Λόγου κοινωνοί, εναθλήσαντες νομίμως υπέρ αυτού και σώζουσι τους ψάλλοντας· δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ ημών πάσιν ιάματα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Χρύσανθου και της Αγίας Δαρείας

Οι μάρτυρές σου Κύριε εν τη αθλήσει αυτών, το στέφος εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλον· έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Χρύσανθου και της Αγίας Δαρείας

Θείας πίστεως τη επιγνώσει, πάσαν έλιπες πατρώαν πλάνην, και Χριστώ κατηκολούθησας Χρύσανθε, ω και προσάγεις Δαρείαν την πάνσεμνον, και συν αυτή τον αγώνα ετέλεσας. Μεθ’ ης πρέσβευε δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Χρύσανθου και Δαρείας - 19 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Χρύσανθου και Δαρείας – 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
19 Μαρτίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα