Ματιά

Άγιος Ευψύχιος ο εν Καισαρεία μαρτυρήσας

Τη μνήμη του Αγίου Ευψυχίου του εν Καισαρεία μαρτυρήσαντα τιμούμε στις 9 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ευψύχιος ο εν Καισαρεία μαρτυρήσας

Τη μνήμη του Αγίου Ευψυχίου του εν Καισαρεία μαρτυρήσαντα τιμούμε στις 9 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ευψυχίου του εν Καισαρεία μαρτυρήσαντα:

Ευψύχως ήνυσας δρόμον τον ένθεον, και καταβέβληκας εχθρόν τον δόλιον, την πανοπλίαν του Σταυρού παμμάκαρ ενδεδυμένος, όθεν συνηρίθμησαι των Μαρτύρων ταις τάξεσι, δόξαν αιωνίζουσαν κεκτημένος Ευψύχιε. Αλλά μη διαλείπης πρεσβεύων, σώσαι ημάς τους σε τιμώντας.

Απολυτίκιο Αγ. Ευψυχίου - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ευψυχίου – 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα