Άγιος Ευτύχιος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ευτύχιος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Ευτυχίου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ευτύχιος ο πατριάρχης ΚωνσταντινουπόλεωςΆγιος Ευτύχιος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Ευτύχιος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Ευτυχίου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Απριλίου.

Άγιος Ευτύχιος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Απολυτίκιο.

Βίον ουράνιον, Πάτερ κτησάμενος, σκεύος επάξιον, ώφθης της χάριτος, λόγω και πράξει βεβαιών, την θείαν σοι χορηγίαν όθεν ιεράτευσας, ισαγγέλως τω Κτίσαντι, ένδοξε Ευτύχιε, Εκκλησίας ωράισμα, ην φύλαττε ταις σαις προστασίαις, πάσης ανάγκης ανωτέραν.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ευτυχίου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Ευτύχιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών

Απολυτίκιο Αγ. Ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως – 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.