Άγιος Ευτυχής ο επίσκοπος Μελιτηνής

Τη μνήμη του Αγίου Ευτυχούς του επισκόπου Μελιτηνής τιμούμε στις 28 Μαΐου.