Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Βίος

Ο Άγιος Φώτιος (ή Μέγας Φώτιος) ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 858 ως το 867μΧ και τη δεύτερη φορά από το 878 ως το 886.

Εκείνη την εποχή ήταν Πάπας Ρώμης ο Νικόλαος Α΄ (858-867), μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις καισαροπαπισμού. Ο Πάπας Νικόλαος είναι αυτός που καθιέρωσε το Πρωτείο του Πάπα, χρησιμοποιώντας χαλκευμένα κείμενα. Στην εποχή του μάλιστα η αίρεση του Filioque (Φιλιόκβε) που είχε ξεκινήσει πριν 70 χρόνια ο Καρλομάγνος, ξεκίνησε να υιοθετείται από τον Παπισμό.

Έτσι, το 867μΧ, έγινε το πρώτο Σχίσμα ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη.

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Φεβρουαρίου.

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Απολυτίκιο

Της σοφίας εκφάντωρ λαμπρός γενόμενος, Ορθοδοξίας εδείχθης θεοπαγής προμαχών, των Πατέρων καλλονή Φώτιε μέγιστε, συ γαρ αιρέσεων δεινών, στηλιτεύεις την οφρύν, Εώας το θείον σέλας, της Εκκλησίας λαμπρότης, ην διατηρεί Πάτερ άσειστον.

Άγιος Φώτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Απολυτίκιο (έτερο)

Ως των αποστόλων ομότροπος και της οικουμένης διδάσκαλος, τω Δεσπότη των όλων ικέτευε, Φώτιε, ειρήνην τη οικουμένη δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως – 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.