Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής γιορτάζει στις 7 Ιανουαρίου.