Άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος

Τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του υμνογράφου τιμούμε στις 3 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος

Εορτή του Αγίου Ιωσήφ του υμνογράφου

Τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του υμνογράφου τιμούμε στις 3 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιωσήφ του υμνογράφου

Το δωδεκάχορδον του Λόγου όργανον, την παναρμόνιον λύραν της χάριτος, τον υμνογράφον Ιωσήφ τιμήσωμεν επαξίως· ούτος γαρ ανύμνησε, μελιχροίς μελωδήμασι, Πνεύματι κινούμενος, των Αγίων παν σύστημα. Μεθ’ ων και ικετεύει απαύστως, δούναι ημίν πταισμάτων λύσιν.

Απολυτίκιο Αγ. Ιωσήφ του Υμνογράφου - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιωσήφ του Υμνογράφου – 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.