Άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος

Τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του υμνογράφου τιμούμε στις 3 Απριλίου.