Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και Φιλόσοφος

Τη μνήμη του Αγίου Ιουστίνου του Απολογητού και φιλοσόφου τιμούμε στις 1 Ιουνίου.