Αγία Αμαλία .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγία Αμαλία

Τη μνήμη της Αγίας Αμαλίας τιμούμε στις 10 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία ΑμαλίαΑγία Αμαλία
10 Ιουλίου....">

Αγία Αμαλία. Γιορτή.

Τη μνήμη της Αγίας Αμαλίας τιμούμε στις 10 Ιουλίου.

Αγία Αμαλία. Απολυτίκιο.

Αμαλίαν οσίαν δεύτε τιμήσωμεν ότι δόξα ανθρώπων καταφρονήσαντα και τον νυμφίο της Χριστό ακολουθήσασα μοναζουσών καλλονή ανεδείχθης ηρωΐς ασκήσεως και αγώνων, διό μη παύσεις πρευβεύων ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα