Αγία Αμαλία

Τη μνήμη της Αγίας Αμαλίας τιμούμε στις 10 Ιουλίου.