Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος

Τη μνήμη των Οσίων Φαύστου, Ισαακίου και Δαλματίου και τιμούμε στις 3 Αυγούστου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ισαάκιος ο ΟμολογητήςΆγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής. Ο βίος του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων.

Ο Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής είχε καταγωγή από τη Συρία και έζησε στα χρόνια του αιρετικού Αυτοκράτορα Ουάλη.

Ο Άγιος Ισαάκιος ίδρυσε το πρώτο μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη, τη Μονή Δαλμάτων στο κτήμα του συγκλητικού Σατουρνίνου.

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής

Όταν ο Ουάλης ξεκίνησε με τον στρατό ενάντια στους Οστρογότθους που είχαν κατέβει στην Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη, τον συνάντησε ο Άγιος Ισαάκιος.

“Δώσε στο ποίμνιο τους άριστους ποιμένες και θα νικήσεις χωρίς κόπους. Αν όμως δεν τα αποδεχθείς αυτά (και παραμείνεις στην αίρεση του Αρειανισμού), θα μάθεις ότι είναι δύσκολο να κλωτσάς στα καρφιά. Δεν θα γυρίσεις από τη μάχη και θα χάσεις και το στράτευμα”.

Ο Ουάλης τον ειρωνεύτηκε και τον γκρέμισε σε ένα φαράγγι. Ο Άγιος Ισαάκιος, με τη χάρη του Θεού, δεν έπαθε κανένα κακό. Ο Αυτοκράτορας Ουάλης έχασε τη μάχη στην Αδριανούπολη στις 9 Αυγούστου 378μΧ και το στράτευμα κατατροπώθηκε. Ο Ουάλης μαζί με ένα στρατηγό, κατέφυγαν σε έναν αχυρώνα για να σωθούν, κι εκεί κάηκαν ζωντανοί.

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής, ως ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων, συμμετείχε στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο, στην Κωνσταντινούπολη το 381μΧ, και συνετέλεσε στην επιτυχία της.

Το 396, γνωρίζοντας με τη χάρη του Θεού ότι σε λίγο καιρό θα παρέδιδε το πνεύμα του, όρισε διάδοχό του τον Όσιο Δαλμάτιο.

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Ισαακίου του Ομολογητού, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, τιμούμε στις 30 Μαΐου και στις 3 Αυγούστου.

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής. Απολυτίκιο.

Τύπος πέφηνας της εγκρατείας, και εδραίωμα της Εκκλησίας, Ισαάκιε Πατέρων αγλάισμα· εν αρεταίς γαρ φαιδρύνας τον βίον σου, Ορθοδοξίας τον λόγον ετράνωσας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Ισαακίου του Ομολογητού ηγουμένου Μονής Δαλμάτων - 30 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ισαακίου του Ομολογητού ηγουμένου Μονής Δαλμάτων – 30 ΜΑΙΟΥ

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής. Κοντάκιο.

Ως των Οσίων ακριβέστατον υπόδειγμα· και ευσεβείας πρακτικώτατον εκφάντορα· ανυμνούμέν σε οι δούλοι σου θεοφόρε. Αλλ’ ως χάριτος της θείας καταγώγιον, ναούς έργασθαι ημάς φωτός του Πνεύματος, τους βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Ισαάκιε.

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής. Μεγαλυνάριο.

Χαίροις Μοναζόντων υπογραμμός, και Μονής Δαλμάτων, κυβερνήτης ο απλανής· χαίροις χαρισμάτων, ταμείον θεοβρύτων, Ισαάκιε παμμάκαρ, Αγγέλων σύσκηνε.

Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος. Βίος.

Ο Όσιος Δαλμάτιος ήταν στρατιώτης όταν ένιωσε το θείο κάλεσμα. Άφησε την περιουσία του στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Μαζί με το γιο του Φαύστο, συνάντησαν τον Άγιο Ισαάκιο και εκάρησαν μοναχοί στη Μονή Δαλμάτων, το πρώτο μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη.

Η αρετή του Δαλμάτιου ήταν μεγάλη και ο Ισαάκιος όρισε ότι θα τον διαδεχθεί στην ηγουμενία. Διακρίθηκε για τις αρετές του και τον έλεγαν “πατέρα των μοναχών της πρωτεύουσας”. Το 431μΧ συγκλήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο για να αντιμετωπίσει τον Νεστοριανισμό και τον Πελαγιανισμό. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Β αρχικά δεν δέχθηκε τις αποφάσεις της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου και δεν δεχόταν να συναντήσει τους εκπροσώπους της. Τότε ήταν και η πρώτη φορά που ο Όσιος Δαλμάτιος βγήκε από το μοναστήρι. Επικεφαλής κληρικών, μοναχών και πιστών, συναντήθηκε με τον Αυτοκράτορα και τον έπεισε στα ορθόδοξα δόγματα. Για αυτή τη δράση του τιμήθηκε με τους τίτλους του αρχιμανδρίτη και έξαρχου πρωτοπρεσβύτερου και άρχοντα όλων των μοναστηριών της Πόλης.

Ο Όσιος Δαλμάτιος κοιμήθηκε ειρηνικά το 438μΧ και τον διαδέχθηκε ο γιος του Φαύστος.

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και ΦαύστοςΆγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος. Γιορτή.

Τη μνήμη των Οσίων Φαύστου, Ισαακίου και Δαλματίου και τιμούμε στις 3 Αυγούστου.

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος. Απολυτίκιο.

Την τρίστιχον χορείαν των Όσιων τιμήσωμεν, Φαύστον Ισαάκιον άμα, και Δαλμάτιον τον ένδοξον ως τρίφωτος λαμπάς γαρ αρετών, σκεδάζουσι την νύκτα των παθών, και ταις θείαις καταυγάζουσι δωρεαίς, τους πόθω ανακράζοντας, δόξα τω θαυματώσαντι υμάς, δόξα τω μεγαλύναντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών, πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Δαλματίου, Ισαακίου και Φαύστου - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Δαλματίου, Ισαακίου και Φαύστου – 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος. Κοντάκιο.

Τους εν ασκήσει εκλάμψαντας εν τω κόσμω, και τας αιρέσεις ανατρέψαντας τη πίστει, ύμνοις, Ισαάκιον ευφημήσωμεν, συν τω Δαλμάτω Φαύστον, ως του Χριστού θεράποντας, αυτόν δυσωπούντας υπέρ πάντων ημών.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.