Άγιος Ισαάκιος ο Ομολογητής και Όσιοι Δαλμάτιος και Φαύστος

Τη μνήμη των Οσίων Φαύστου, Ισαακίου και Δαλματίου και τιμούμε στις 3 Αυγούστου.