Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης γιορτάζει στις 4 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης. Βίος

Ο Άγιος Ισίδωρος ονομάζεται Πηλουσιώτης επειδή πήγε και αακήτευσε στο Πηλούσιο όρος (σημερινό Πορτ Σάιντ). Ήταν συγγενής του Θεοφίλου και του Kυρίλλου αρχιεπισκόπων Αλεξάνδρειας.

Ήταν φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, σπούδασε τα θεία γράμματα και άφησε πολλά συγγράμματα και πολλές χιλιάδες επιστολές.

Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης στήριζε τους ενάρετους, βοηθούσε τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν, κι ακόμη και τους βασιλείς έκρινε, όταν έφευγαν από τον δρόμο του Θεού.

Κοιμήθηκε ειρηνικά περί το 450μΧ.

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης. Περί ειρήνης

Η ειρήνη, που είναι αχώριστα ενωμένη με την δικαιοσύνη είναι θείο πράγμα. Εάν η μία υπάρχει χωρίς την άλλη, καταστρέφεται η ομορφιά της αρετής. Ειρήνη μπορείς να βρεις και ανάμεσα στους ληστές και του λύκους. Στους πρώτους για να κακοποιούν τους ανθρώπους και στους λύκους για να εξολοθρεύουν τα πρόβατα. Αλλά δεν θα ονομάσω ειρήνη αυτή, που δεν στολίζεται με την δικαιοσύνη.Το μεν της ειρήνης όνομα πανταχού, το δε πράγμα ουδαμού.

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου τιμούμε στις 4 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου

Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί ευκλεώς, τοις λόγοις εκόσμησας, την Εκκλησίαν Χρίστου, Ισίδωρε Όσιε, συ γαρ δι’ εγκράτειας, σεαυτόν εκκαθάρας, πράξει και θεωρία, διαλάμπεις εν κοσμώ, δι’ ων μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα· λαβών γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ισίδωρε το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Αγ. Ισιδώρου Πηλουσιώτου - 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ισιδώρου Πηλουσιώτου – 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
4 Φεβρουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες