Ματιά

Άγιος Καλλιόπιος

Τη μνήμη του Αγίου Καλλιοπίου τιμούμε στις 7 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Καλλιόπιος

Τη μνήμη του Αγίου Καλλιοπίου τιμούμε στις 7 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Καλλιοπίου:

Εκβλαστήσας ως ρόδον μάρτυς αμάραντον, αθλητικώς κατευφραίνεις την Εκκλησίαν Χριστού, τη ευπνοία των λαμπρών κατορθωμάτων σου, συ γαρ παθών ζωοποιών, ανεδείχθης κοινωνός, νομίμως ανδραγαθήσας, ω Καλλιόπιε μάκαρ, υπέρ της δόξης του Σωτήρος ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Καλλιοπίου - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Καλλιοπίου – 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα