Άγιος Κυπριανός ο Ιερομάρτυρας και Αγία Ιουστίνη η Παρθένος

Τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού του Ιερομάρτυρα και της Αγίας Ιουστίνης της Παρθένου τιμούμε στις 2 Οκτωβρίου.