Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Ο Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων γιορτάζει στις 18 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος ΙεροσολύμωνΆγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
18 Μαρτίου....">

Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων τιμούμε στις 18 Μαρτίου.

Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Απολυτίκιο.

Στολήν την ένθεον, αμφιεσάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος, όθεν ενδιέπρεψας, ευσεβείας τοις δόγμασι, και πιστώς εσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον, και νυν υπέρ ημών εκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ιεράρχα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Κυρίλλου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Κύριλλε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Κυρίλλου Ιεροσολύµων - 18 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Κυρίλλου Ιεροσολύµων – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
18 Μαρτίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.