Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος Ιππόλυτος

Οι Άγιος Λαυρέντιος, Άγιος Ξύστος και Άγιος Ιππόλυτος γιορτάζουν στις 10 Αυγούστου.