Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος Ιππόλυτος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος Ιππόλυτος

Οι Άγιος Λαυρέντιος, Άγιος Ξύστος και Άγιος Ιππόλυτος γιορτάζουν στις 10 Αυγούστου.

Γράφει: E Α
Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος Ιππόλυτος
Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος ΙππόλυτοςΆγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος Ιππόλυτος

Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος Ιππόλυτος. Βίοι.

Οι Άγιοι Λαυρέντιος ο Αρχιδιάκονος, Ξύστος Πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος ζούσαν περί το 250μ.Χ. επί αυτοκράτορα Δεκίου.

Ο Άγιος Ξύστος (ή Σίξτος) καταγόταν από την Αθήνα και είχε σπουδάσει την φιλοσοφία. Όταν πήγε στη Ρώμη χειροτονήθηκε Επίσκοπος, αφού μαρτύρησε ο Άγιος Στέφανος Πάπας Ρώμης (η μνήμη του είναι στις 3 Αυγούστου).

Ο Άγιος Ξύστος αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται να ξεκινήσει διωγμός κατά των Χριστιανών, είπε στον Άγιο Λαυρέντιο να φροντίσει τα χρήματα και τα σκεύη της Εκκλησίας της Ρώμης και ο Άγιος Λαυρέντιος τα μοίρασε στους φτωχούς.

Ο Δέκιος επέστρεψε απ’ την Περσία και διέταξε να φέρουν μπροστά του τον Άγιο Ξύστο, ο οποίος όχι μόνο δεν αρνήθηκε τον Χριστό αλλά ομολόγησε με παρρησία τη Πίστη του και μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού.

Άγιος Λαυρέντιος Το μαρτύριο του Αγίου Λαυρεντίου[/caption ]

Έπειτα ο Δέκιος έφερε μπροστά του τον Άγιο Λαυρέντιο και του ζήτησε τα χρήματα και τα σκεύη της Εκκλησίας. Τότε ο Άγιος Λαυρέντιος ζήτησε άμαξες και τις γέμισε με όλους τους φτωχούς και τους απόκληρους που τους είχε μοιράσει τα χρήματα και τους έφερε μπροστά στον αυτοκράτορα. Ο Δέκιος θύμωσε πολύ, πρόσταξε να χτυπήσουν πολύ τον Άγιο Λαυρέντιο και να τον φυλακίσουν.

Στη φυλακή, ο Άγιος Λαυρέντιος θεράπευε όλους τους ασθενείς που του έφερναν. Ο Τριβούνος Καλλίνικος βλέποντας το έργο του Αγίου Λαυρεντίου πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Ο Άγιος Λαυρέντιος παρέστη πάλι ενώπιον του αυτοκράτορα Δέκιου. Αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και τον έβαλαν σε μια πυρακτωμένη σχάρα πάνω από αναμμένη φωτιά. Ο Άγιος Λαυρέντιος προσευχόταν, ευχαριστούσε τον Θεό και παρέλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου.

Άγιος Ιππόλυτος Το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Ιππολύτου[/caption ]

Ο Άγιος Ιππόλυτος ενταφίασε το Λείψανο του Αγίου Λαυρεντίου. Όταν το έμαθε ο αυτοκράτορας Δέκιος διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ιππόλυτο και να τον δείρουν με μεταλλικές κινάρες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σημειώνει ότι στο σλαβικό Συναξάρι η κινάρα ερμηνεύεται ως σκορπιός, ένα όργανο βασανισμού που αποτελείται από λεπτή αλυσίδα με πολλά και πολύ κοφτερά δόντια.

Κατόπιν ο αυτοκράτορας Δέκιος διέταξε να δεθεί ο Άγιος Ιππόλυτος σε άγρια άλογα τα οποία έσυραν τον Άγιο για μεγάλη απόσταση και έτσι ο Άγιος Ιππόλυτος μαρτύρησε.

Επτά ημέρες μετά το μαρτύριο του Αγίου Ιππόλυτου, ο αυτοκράτορας Δέκιος και ο Βαλεριανός πήγαιναν έφιπποι στο θέατρο και πέθαναν. Ενώ πέθαιναν ο Δέκιος και ο Βαλεριανός φώναξαν ότι ο Άγιος Ιππόλυτος τους έχει δέσει με πύρινες αλυσίδες και τους τραβάει σαν σκλάβους.

Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Ξύστος – Άγιος Ιππόλυτος. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Λαυρεντίου του Αρχιδιακόνου, του Αγίου Ξύστου του Πάπα Ρώμης και του Αγίου Ιππολύτου τιμούμε στις 10 Αυγούστου.

Απολυτίκιο Αγίου Λαυρεντίου του Αρχιδιακόνου

ήχος γ’. Την ωραιότητα

Τω θείω Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ως άνθραξ έφλεξας, πλάνης την άκανθαν, Αρχιδιάκονε Χριστού, Λαυρέντιε Αθλοφόρε, όθεν ως θυμίαμα, λογικόν ολοκαύτωσαι, τω σε μεγαλύναντι, τω πυρί τελειούμενος, διο τους σε τιμώντας θεόφρον, σκέπε εκ πάσης επήρειας.

Απολυτίκιο Αγ. Λαυρεντίου του Μάρτυρος - 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Λαυρεντίου του Μάρτυρος – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Άγιος Λαυρέντιος. Κοντάκιο

Ήχος β’. Τα άνω ζητών.

Πυρί θεικώ, φλεχθείς την καρδίαν σου, το πυρ των παθών, εις τέλος απετέφρωσας, αθλητών εδραίωμα, θεοφόρε Μάρτυς Λαυρέντιε, και αθλών εβόας πιστώς, Ουδέν με χωρίσει της αγάπης Χριστού.

Άγιος Λαυρέντιος. Οίκος

Τον διαλάμψαντα ως φωστήρα απλανή εν τω κόσμω, συνελθόντες πιστοί, εν ωδαίς ασμάτων τιμήσωμεν, Λαυρέντιον τον αθλοφόρον, και μύστην των απορρήτων, όπως ταίς αυτού πρεσβείαις, ρυσθώμεν πταισμάτων δεινών, του νού δε πάσαν κηλίδα καθαρθέντες, κατίδωμεν Χριστόν, τον τούτον υπερδοξάσαντα, κραταιώς εναθλούντα και λέγοντα· Ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.

Απολυτίκιο Αγίου Ξύστου (Σίξτου) του Πάπα Ρώμης

Της Ρώμης ελάμπρυνας την Εκκλησίαν κλεινέ, πυρφόροις σου ρήμασι και εναρέτω ζωή, βλαστέ θεοτίμητε πόλεως Αθηναίων, πνευματεμφόρε Σίξτε· όθεν σε δυσωπούμεν με ελλίπης πρεσβεύων Χριστώ παρέχειν πάσιν ημίν χάριν και έλεος.

A.A.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.