Άγιος Λέων ο Πάπας Ρώμης

Τη μνήμη του Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης τιμούμε στις 18 Φεβρουαρίου.