Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος (ή Άγιος Κεντυρίων) .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος (ή Άγιος Κεντυρίων)

Τη μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου τιμούμε στις 16 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος (ή Άγιος Κεντυρίων) ήταν παρών στη Σταύρωση. Ήταν μάλιστα ο Ρωμαίος στρατιωτικός που κέντησε το πλευρό του Ιησού Χριστού και βγήκε αίμα και νερό.

Απολυτίκιο του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου

Τον Ήλιον της δόξης Σταυρώ προσηλωθέντα, και τοις εν σκιά του θανάτου εκλάμποντα ως είδες, ηυνάσθης αυτού ταις αστραπαίς, και ήθλησας Λογγίνε ευσεβώς, διά τούτο νοσημάτων παντοδαπών, λυτρούσαι τους εκβοώντας, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Λογγίνου του Εκατόνταρχου - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Λογγίνου του Εκατόνταρχου – 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
16 Οκτωβρίου....">

Κοντάκιο του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Ευφροσύvως γέγηθεν η Εκκλησία, εν τη μνήμη σήμεροv, του αοιδίμου αθλητού, Λογγίvου ανακραυγάζουσα. Συ μου το κράτος, Χριστέ και στερέωμα.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.