Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος (ή Άγιος Κεντυρίων)

Τη μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου τιμούμε στις 16 Οκτωβρίου.