Ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.