Άγιος Μάμας

Ο Άγιος Μάμας γιορτάζει στις 2 Σεπτεμβρίου και είναι Άγιος Προστάτης των ποιμένων