Άγιος Μαρτίνος ο πάπας Ρώμης

Τη μνήμη του Αγίου Μαρτίνου του πάπα Ρώμης τιμούμε στις 13 Απριλίου.