Άγιος Μαρτίνος ο πάπας Ρώμης

Ο Άγιος Μαρτίνος πάπας Ρώμης γιορτάζει στις 13 Απριλίου.