Ματιά

Άγιος Μαρτίνος ο πάπας Ρώμης

Τη μνήμη του Αγίου Μαρτίνου του πάπα Ρώμης τιμούμε στις 13 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Μαρτίνος ο πάπας Ρώμης

Τη μνήμη του Αγίου Μαρτίνου του πάπα Ρώμης τιμούμε στις 13 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Μαρτίνου του πάπα Ρώμης:

Θείοις δόγμασι της ευσεβείας, υπεστήριξας την Εκκλησίαν, ω Μαρτίνε ιεράρχα Θεόσοφε, τον γαρ Χριστόν διπλούν όντα ταις φύσεσιν, ομολογήσας την πλάνην κατήσχυνας. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Μαρτίνου - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Μαρτίνου – 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα