Άγιος Μελέτιος ο αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Μελέτιος ο αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

Ο Άγιος Μελέτιος αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας γιορτάζει στις 12 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Μελέτιος αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Βίος

Ο Άγιος Μελέτιος ζούσε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Γεννήθηκε περί το έτος 310 και έζησε για να συμμετάσχει στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το έτος 382, όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Μεγάλος Θεοδόσιος.

Ο Άγιος Μελέτιος είχε υπέρμετρη αρετή και για αγνή αγάπη προς τον Χριστό. Έτσι όλοι τον θαύμαζαν και τον επαινούσαν. Στην Αντιόχεια όταν έγινε η χειροτονία του, όλοι οι Χριστιανοί ήθελαν να πάρουν την ευλογία του Αγίου Μελετίου.

Έμεινε μόνο τριάντα ημέρες στην Αντιόχεια. Κατόπιν τον έδιωξαν οι αιρετικοί Αρειανοί, που εχθρεύονταν την αληθινή πίστη του Χριστού. Κατάφεραν μάλιστα να πείσουν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο να τον παύσει από αρχιεπίσκοπο.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας αναφέρει ένα θαυμαστό περιστατικό. Ο διοικητής της Αντιόχειας, οδηγούσε με μια άμαξα τον Άγιο Μελέτιο στην εξορία. Λίγο έξω από την πόλη συνάντησαν Χριστιανούς που ήθελαν να πάρουν την ευλογία του Αγίου. Όταν έμαθαν ότι τον εξορίζουν, άρχισαν να πετούν πέτρες στον διοικητή. Ο Άγιος Μελέτιος προσπάθησε με τα λόγια του να τους σταματήσει. Βλέποντας ότι δεν πείθονται, μπήκε μπροστά στον διοικητή για να τον προστατέψει από τα χτυπήματα με τις πέτρες.

Έτσι ο Άγιος Μελέτιος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και παρέμεινε εκεί για περισσότερο από δύο χρόνια. Λίγο καιρό αργότερα ο αυτοκράτορας έστειλε επιστολή στον Άγιο Μελέτιο και σε πολλούς ακόμη επισκόπους και τους κάλεσε στην Θράκη. Με την χάρη του Θεού είχε έρθει ο καιρός να ελευθερωθεί η Εκκλησία από τις αιρέσεις.

Ο Άγιος Μελέτιος, με την αρετή του και με τη σοφία των λόγων του,έγινε αγαπητός σε όλους τους επισκόπους της Συνόδου.

Μία μικρή αρρώστια τον έφερε στο τέλος της ζωής του. Έτσι, ο Άγιος Μελέτιος παρέδωσε την ψυχή του ειρηνικά στον Κύριο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος.

Εορτή του Αγίου Μελετίου του αρχιεπισκόπου Αντιοχείας

Τη μνήμη του Αγίου Μελετίου του αρχιεπισκόπου Αντιοχείας τιμούμε στις 12 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Μελετίου του αρχιεπισκόπου Αντιοχείας

Νόμον ένθεον εμελετήσας, την ουράνιον γνώσιν εκλάμπεις, τη Εκκλησία Ιεράρχα Μελέτιε, την γαρ Τριάδα κηρύττων ομότιμον, αιρετικών διαλύεις τας φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Μελετίου του αρχιεπισκόπου Αντιοχείας

Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Μελέτιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας – 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.