Άγιος Μιχαήλ ο επίσκοπος Συνάδων

Τη μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του επισκόπου Συνάδων τιμούμε στις 23 Μαΐου.