Άγιος Θεοφύλακτος ο επίσκοπος Νικομηδείας

Ο Άγιος Θεοφύλακτος επίσκοπος Νικομηδείας γιορτάζει στις 8 Μαρτίου.