Πάτερ Ημών - Κυριακή Προσευχή .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Πάτερ Ημών – Κυριακή Προσευχή

Η Κυριακή Προσευχή των Ορθοδόξων Χριστιανών!

Γράφει: Matia Gr
Lord's prayer in english

Πάτερ ημών

Πάτερ ημών, ο εν τοις Ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα σου.
Ελθέτω η βασιλεία σου.
Γεννηθήτω το θέλημά σου,
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον
δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

κατά Ματθαίον, στ 9,10,11,12,13
κατα Λουκάν, ια 2,3,4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ  -  ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Ερμηνευτική απόδοση (όχι μετάφραση) του Πάτερ Ημών (Κυριακής Προσευχής):

Πατέρα, εσύ ο δικός μας και μοναδικός, ο κυρίαρχος του ουρανού και της γης, που είσαι τόσο κοντά μας. Κάνε να φανερωθεί στον κόσμο με τη δική μας ζωή το δικό Σου όνομα, που είναι δύναμη και δόξα, δικαιοσύνη και χάρη.

Η βασιλεία της αγάπης Σου, που άρχισε κιόλας με τον Χριστό, ας γίνει να φανερωθεί και να επικρατήσει γρήγορα σ’ όλο τον κόσμο.

Η χάρη Σου ας μας δώσει τη δύναμη να αποκτήσουμε το δικό σου θέλημα και να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Για να γίνει η γη όπως Εσύ θέλεις να είναι, εικόνα της ουράνιας βασιλείας Σου.

Δώσε μας σήμερα, όπως κάθε μέρα και πάντα, το ψωμί που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, όπως δίνεις το Σώμα του Υιού Σου για τη ζωή μας.

Σου ζητούμε ακόμα να μας συγχωρήσεις, γιατί δεν εκπληρώνουμε το χρέος μας απέναντι στην αγάπη Σου. Αφού και εμείς συγχωρούμε, με τη δική Σου χάρη, όσους μας έβλαψαν.

Και μη μας εγκαταλείπεις ποτέ μόνους και ανίσχυρους στις πονηρές επιθυμίες, που εμείς οι ίδιοι προκαλούμε άθελά μας. Αλλά γλίτωσέ μας από τη δύναμη του Διαβόλου, που αγωνίζεται να μας εξουσιάσει. Κάνουμε αυτή τη προσευχή, γιατί ξέρουμε, ότι μόνο Εσύ έχεις την απόλυτη εξουσία, και τη δύναμη και τη δόξα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αμήν.


Πάτερ ημών στα Αρβανίτικα

Τάττα γίνe τσςe γε ντε κοίεβζε,
ού-σςεγκjeτόφτe έμeρυ γιτ.
Άρτε μπρετeρία jότe,
ου beφτe ουρδερία γίτe,
σι ντε κοίελ, εδέ μπι δε,
bούκeνe τeνe τe-dίτεσε e να σοτ.
e λέ να νdeττίρατe τόνα, ούντρε σι εδέ νέβε λeμε τe νdeττίρμιβετ ντε νε,
ε μως να σεφσς ντe γγjοκeσί, πο σςπeτό να κα ι-λύgου.
Ψε γίτεα ίσςτe μπρετeρία εδέ φουκία εδέ λeβdίμυ πeρ gύθε μόνe βερτέτ.

Πάτερ ημών στα Κρητικά

Αφέντη πού ‘σαι ‘ς τσ’ ουρανούς,
να ‘ν’ άγιο τ’ όνομα σου,
όντε θα ‘ρθείς σαν βασιλιάς
το θέλημα σου ας γίνει
πάνω στη γής, ετσά λοής απού ‘ναι στα ουράνια.
Το σημερνό μας το ψωμί
δώκε μας μονιτάρου,
τα λάθητα πού κάνουμε οι γι-απατοί μας σχώρνα
όπως κι εμείς τσι κάκητες των αλλονώ σχωρνούμε.
Μη βάνεις μας σε πειρασμό
κι από κακό μαργιόλικο
θε μου ξεμίστευγε μας

Πάτερ ημών στα Ποντιακά

Ουράνιε πατέρα μουν,
ν’ αγιάζ’ τ’ όνομα σ’,
να έρται η βασιλεία σ’,
το θέλεμα σ’ να ‘ίνεται,
άμον ‘ς σον ουρανόν και σην γήν.
Τ’ αναγκαίον μανάχα ψωμίν εμούν
δώσ’ ‘μας οσήμερον,
και σ’χώρεσον τα αμαρτίας εμούν
άμον το σ’ χωρούμε κι εμείς
ατείντ’ς τ’ έβλαψαν εμάς.
Μη θέκ’ς εμάς ‘ς σον πειρασμόν
και απεμάκρυνον απ’ εμάς το κακόν.

Χάταλα λένε το Πάτερ Ημών στα ποντιακάΧάταλα λένε το Πάτερ Ημών στα ποντιακά

Πάτερ ημών στα Τσακώνικα

Αφέγκη νάμου π’ έσι τον ουρανέ,
να ένι αγιαστέ το όνουμά ντι,
να μόλει α βασιλεία ντι,
να ναθεί το θέλημά ντι,
όπου τον ουρανέ έτρου τσαι ταν-ι-γή.
Τον άντε τον επιούσιε (ταρ αμερή)
δι νι νάμου σάμερε,
τσαι άφε νάμου τα χρία νάμου
όπουρ έμε αφίντε τσ’ ενεί του χρεώστοι νάμου.
Τσαι να μη νάμου φέρερε σε κειρασμό,
αλλά ελευθέρου νάμου από το κακό.

Δείτε επίσης:

Προσευχές

Σύντομες προσευχές για διάφορες περιστάσεις

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.