Σημείο Αντιλεγόμενο

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.