Άγιος Μηνάς, του Ελισαίου Καπαδόπουλου

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.