Άγιος Μωυσής ο Αιθίοπας

Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίοπας γιορτάζει στις 28 Αυγούστου.