Άγιος Παρθένιος ο Επίσκοπος Λαμψάκου

Ο Άγιος Παρθένιος Επίσκοπος Λαμψάκου γιορτάζει στις 7 Φεβρουαρίου.