Άγιος Πολύευκτος και Άγιος Νέαρχος οι Μάρτυρες

Ο Άγιος Πολύευκτος ο Μάρτυρας γιορτάζει στις 9 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Νέαρχος ο Μάρτυρας γιορτάζει στις 22 Απριλίου.