Άγιος Πολύκαρπος ο Επίσκοπος Σμύρνης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Πολύκαρπος ο Επίσκοπος Σμύρνης

Τη μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου του Επισκόπου Σμύρνης τιμούμε στις 23 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Πολυκάρπου του Επισκόπου Σμύρνης

Τη μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου του Επισκόπου Σμύρνης τιμούμε στις 23 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Πολυκάρπου του Επισκόπου Σμύρνης

Την κλήσιν τοις έργοις σου, επισφραγίσας σοφέ, ελαία κατάκαρπος, ώφθης εν οίκω Θεού, Πολύκαρπε ένδοξε∙ συ γαρ ως Ιεράρχης, και στερρός αθλοφόρος, τρέφεις την Εκκλησίαν, λογική ευκαρπία, πρεσβεύων Ιερομάρτυς, υπέρ των ψυχών ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Πολυκάρπου - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Πολυκάρπου – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
23 Φεβρουαρίου....">

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Πολυκάρπου του Επισκόπου Σμύρνης

Και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν· δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Πολύκαρπε· πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Η εικόνα που συνοδεύει το κείμενο είναι έργο του αγιογράφου Μανόλη Ζαχαριουδάκη. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδειά του, για την οποία και τον ευχαριστούμε θερμά.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες