Άγιος Πολύκαρπος ο Επίσκοπος Σμύρνης

Τη μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου του Επισκόπου Σμύρνης τιμούμε στις 23 Φεβρουαρίου.