Άγιος Σίλβεστρος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Σίλβεστρος

Τη μνήμη του Αγίου Σιλβέστρου τιμούμε στις 2 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Σιλβέστρου

Τη μνήμη του Αγίου Σιλβέστρου τιμούμε στις 2 Ιανουαρίου.

Άγιος Σίλβεστρος

Απολυτίκιο του Αγίου Σιλβέστρου

Στολήν ενδυσάμενος, ιεραρχίας πιστώς, αμέμπτως ιέρευσας, τω επί πάντων Θεώ, Πατήρ ημών Σίλβεστρε· έχων γαρ πολιτεία, συνεκλάμποντα λόγον, θαύμασιν εβεβαίους, ευσεβείας την δόξαν, δι’ ης ουρανίου δόξης, ώφθης συμμέτοχος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Σιλβέστρου

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνῃ σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Σίλβεστρε, πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Σιλβέστρου - 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Σιλβέστρου – 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2 Ιανουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα