Πιστός άχρι θανάτου, π. Ευάγγελος Παπανικολάου

Ο ομιλητής με παλμό, "απερίγραπτη" ζωντάνια και αφυπνιστικό-κατηχητικό λόγο, αναφέρθηκε σε παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι έμειναν πιστοί στους άγραφους νόμους της συνειδήσεώς τους μέχρι το θάνατό τους από την αρχαία ελληνική γραμματεία καθώς επίσης και σε άγια πρόσωπα από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, το ορθόδοξο Συναξάρι, την εκκλησιαστική και την πιο νεότερη ελληνική ιστορία.