Άγιος Σισώης ο Μέγας

Ο Άγιος Σισώης ο Μέγας γιορτάζει στις 6 Ιουλίου.