Άγιος Σισώης ο Μεγάλος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Σισώης ο Μεγάλος

Τη μνήμη του Αγίου Σισώη του Μεγάλου τιμούμε στις 6 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Σισώης ο Μεγάλος
Άγιος Σισώης ο ΜεγάλοςΆγιος Σισώης ο Μεγάλος

Άγιος Σισώης ο Μεγάλος. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Σισώη του Μεγάλου τιμούμε στις 6 Ιουλίου.

Άγιος Σισώης ο Μεγάλος. Απολυτίκιο.

Εκ παιδός γεωργήσας ζωήν την κρείττονα, των κατ’ αυτής ενεπλήσθης θεουργικών αγαθών, των Αγγέλων μιμητά Σισώη Όσιε, όθεν ως ήλιος λαμπρός, απαυγάζεις τηλαυγώς, εν ώρα της σης εξόδου, δηλοποιών την σην δόξα, και καταλάμπων τας ψυχάς ημών.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα