Απόστολος Παύλος

Ο Άγιος Παύλος ο Απόστολος τιμάται στις 29 Ιουνίου.