Ματιά

Άγιος Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος

Τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος τιμούμε στις 12 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος

Βίος του Αγίου Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος

Ο Άγιος Σπυρίδων έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο όπου τέλεσε το θαύμα με το κεραμίδι για να δείξει την Τριαδικότητα του Θεού μας.

Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι προστάτης των φτωχών και πολιούχος της Κέρκυρας, όπου βρίσκεται και το τίμιο λείψανό του.

Εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος

Τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος τιμούμε στις 12 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος

Της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος, και θαυματουργός θεοφόρε, Σπυρίδων Πατήρ ημών· διό νεκρά συ εν τάφω προσφωνείς, και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες· και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς, Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι Ιερώτατε. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ· δόξα τω σε στεφανώσαντι· δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγ. Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού - 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού – 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η εικόνα που συνοδεύει το κείμενο είναι έργο του αγιογράφου Μανόλη Ζαχαριουδάκη. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδειά του για την οποία και τον ευχαριστούμε θερμά.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα