Άγιος Συμεών ο Στυλίτης και Άγιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης

Τη μνήμη του Αγίου Συμεών του Στυλίτου τιμούμε την 1 Σεπτεμβρίου. Τη μνήμη του Αγίου Συμεών του Θαυμαστορείτη τιμούμε στις 24 Μαΐου.