Άγιος Ταράσιος ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ταράσιος ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Ταρασίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 25 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Ταρασίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Ταρασίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 25 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ταρασίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Βίου ορθότητι, καλλωπιζόμενος, φωστήρ υπέρλαμπρος, ώφθης του Πνεύματος, και την Εικόνα του Χριστού, Συνόδω εν τη Εβδόμη, προσκυνείν εκήρυξας, ορθοδόξως μακάριε, στύλος και εδραίωμα, Εκκλησίας γενόμενος, διο τους σους αγώνας γεραίρει, Πάτερ Ιεράρχα Ταράσιε.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ταρασίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Ταράσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Ταρασίου - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ταρασίου – 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
25 Φεβρουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες