Άγιος Ταράσιος ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Ταρασίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 25 Φεβρουαρίου.