Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας

Εις μίαν αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.